హోప్ డీప్‌బ్లూ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కార్పోరేషన్, లిమిటెడ్.
ప్రదర్శన

ప్రదర్శన

ప్రదర్శన

2014 బీజింగ్ శీతలీకరణ ప్రదర్శన

ప్రదర్శన

2014 బీజింగ్ శీతలీకరణ ప్రదర్శన

ప్రదర్శన

2014 బీజింగ్ శీతలీకరణ ప్రదర్శన

ప్రదర్శన

2015 పాకిస్తాన్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2016 పాకిస్తాన్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2016 పాకిస్తాన్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2018 పాకిస్తాన్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2018 పాకిస్తాన్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2018 పాకిస్తాన్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2018 బంగ్లాదేశ్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2018 బంగ్లాదేశ్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2018 బంగ్లాదేశ్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2019 థాయిలాండ్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2019 శీతలీకరణ థాయిలాండ్

ప్రదర్శన

2019 టర్కీ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2019 టర్కీ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2019 టర్కీ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2019 భారతదేశ ప్రదర్శన

ప్రదర్శన

2019 భారతదేశ ప్రదర్శన