హోప్ డీప్‌బ్లూ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కార్పోరేషన్, లిమిటెడ్.
సర్టిఫికేట్

సర్టిఫికేట్

CE సర్టిఫికేట్

CE
CE
CE
CE
CE
CE

ISO సర్టిఫికేట్

ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

PED సర్టిఫికేట్

PDF
PDF

తక్కువ ఉష్ణోగ్రత.శోషణ చిల్లర్ పరీక్ష నివేదిక

క్రయోజెనిక్-యూనిట్-టెస్ట్-రిపోర్ట్
క్రయోజెనిక్-యూనిట్-టెస్ట్-రిపోర్ట్
క్రయోజెనిక్-యూనిట్-టెస్ట్-రిపోర్ట్
క్రయోజెనిక్-యూనిట్-టెస్ట్-రిపోర్ట్
క్రయోజెనిక్-యూనిట్-టెస్ట్-రిపోర్ట్
క్రయోజెనిక్-యూనిట్-టెస్ట్-రిపోర్ట్
క్రయోజెనిక్-యూనిట్-టెస్ట్-రిపోర్ట్